Close

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.ypografi.com
Παρακαλούμε , διαβάστε με προσοχή αυτούς τους όρους , πριν από την χρήση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου.
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος  www.ypografi.com, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, χωρίς καμία εξαίρεση. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους , δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δικτυακό τόπο και να κάνετε οποιαδήποτε  συναλλαγή. Αποστολή παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ypografi.com έχει  δημιουργηθεί από την ατομική επιχείρηση ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, τηλ. 2106522282, email: info@ypografi.com.
Ανανέωση όρων χρήσης

Η ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα το περιεχόμενο , τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή η προσθήκη στους όρους .Σας παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους  κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό αυτόν Τόπο.

Πνευματικά και άλλα προστατευόμενα δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου , συμπεριλαμβανομένων των κειμένων και των αρχείων ήχου και εικόνας  αποτελεί , εφόσον  δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο πνευματική ιδιοκτησία της ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της που δεν παραχωρείται ρητά  και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί , αλλοιωθεί , μεταδοθεί, επαναχρησιμοποιηθεί , γίνει αντικείμενο ιδιοποίησης , αξιοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο , για δημόσιους ή διαφημιστικούς σκοπούς , χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ατομικής επιχείρησης.Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών ονομασιών , γραφικών , εικόνων )ανήκουν στην ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν και προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία.
Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο , συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω όρους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Παρακαλούμε σημειώστε ότι ‘’ η παραβίαση των πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων προστατευόμενων δικαιωμάτων ‘’ , μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες εναντίον σας.

Περιορισμός ευθύνης

Χρησιμοποιώντας τον παρόν Διαδικτυακό Τόπο συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας , αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε  ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο συγκεντρώνονται και ελέγχονται με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή.

Η ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , στα πλαίσια της καλής πίστης , δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για την ενημερότητα , την ακρίβεια και την ποιότητα των πληροφοριών  αυτών  και για τυχόν λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων  στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η χρήση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου  και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δικό σας κίνδυνο.

Η ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη , ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων , σε μηχανήματα  ή σε λογισμικό του χρήστη , που  προκύπτει από μια τέτοια ενέργεια.

Η ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ypografi.com , δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή  από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία.

Καμία εγγύηση δεν μπορεί να παρασχεθεί για την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος αναφέρονται ενδείξεις διαθεσιμότητας των προϊόντων , αλλά η τελική διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε, επιβεβαιώνεται κατά την διάρκεια της επεξεργασίας κάθε έγκυρα καταχωρημένης παραγγελίας.

Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στη σελίδα του προϊόντος , η εταιρεία θα ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες σχετικά.

Σε καμία περίπτωση η ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνίσταται σε απώλεια κερδών , δεδομένων κ.λ.π. που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή τρίτος , που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη και χρήση ή μη του Διαδικτυακού Τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών , προϊόντων ή πληροφοριών.

Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες  συμφωνούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη να ΜΗΝ χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ypografi.com για :

Α) Αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο  , προκαλεί προσβολή ή βλάβη στην ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ή σε οποιονδήποτε τρίτο , είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου.

Β) Αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών , της ανηλικότητας  κ.λ.π.

Γ) Αποστολή, δημοσίευση , αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες , ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

Δ) Αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία , εμπορικό σήμα , εμπορικό μυστικό , πνευματικά δικαιώματα  ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

Ε) Αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες , αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή , την πρόκληση βλάβης , την καταστροφή  της λειτουργίας  οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

Ζ) Ηθελημένη ή αθέλητη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

Η) Παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο.

Θ) Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με τους χρήστες.

Cookies

To ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και της λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω των ιστοσελίδων του. Τα cookies είναι μικροί φάκελοι κειμένου που μπορεί να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα cookies καθιστούν ευκολότερη για εσάς την πλοήγηση στο διαδίκτυο και διευκολύνουν την ορθή παρουσίαση των ιστοσελίδων μας.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών , ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και για να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας , ενώ σε κάθε έξοδο από το site  αυτά διαγράφονται αυτόματα.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας μπορούν να ρυθμίζουν τους browsers τους κατά τέτοιον τρόπο , ώστε να τους προειδοποιούν για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες , ώστε -εάν το επιθυμούν- να μην επιτρέπουν την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που οι επισκέπτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν επιθυμούν την χρήση cookies για την αναγνώριση τους , δεν μπορούν να έχουν περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Τρόποι πληρωμής

Α) Με τραπεζική κατάθεση

Στην τράπεζα EUROBANK. IBAN : GR2002603740000790200015862

Δικαιούχος : Μιχάλαρος Κωσταντίνος.

Όταν ολοκληρώσετε την κατάθεσή σας , παρακαλούμε ενημερώστε μας τηλεφωνικά στο τηλέφωνο : 2106522282 (στις ώρες καταστημάτων) ή με μήνυμα στο email : [email protected] , ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα την διαδικασία αποστολής της παραγγελίας σας.

Β) Με πιστωτική κάρτα

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα μπορεί να γίνει στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Eurobank με την οποία συνεργαζόμαστε. Τα στοιχεία των καρτών σας εισάγονται και επεξεργάζονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Eurobank . Κατά την διαδικασία αυτή , οδηγείστε στη σελίδα ασφαλούς τραπεζικής  συναλλαγής  , κατά την οποία πιστοποιείται η εγκυρότητα της πιστωτικής κάρτας ανώνυμα και χρεώνεται για την συγκεκριμένη συναλλαγή , με πλήρη ασφάλεια. Mπορεί να γίνει πληρωμή μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες: Visa, MasterCard.

Γ) Με αντικαταβολή *

Δ) Με μετρητά ή πιστωτική κάρτα στο φυσικό μας κατάστημα, στις παρακάτω μέρες και ώρες:

ΔΕΥΤΕΡΑ , ΤΕΤΑΡΤΗ , ΣΑΒΒΑΤΟ : 9:00-15:00

ΤΡΙΤΗ , ΠΕΜΠΤΗ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 9:00-21:00

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Λ. Περικλέους 56, 15561, Εμπορικό κέντρο Χολαργού, ισόγειο.

Τηλ: 2106522282

* Το κόστος της αντικαταβολής είναι 1,50 €.Το ανωτέρω ποσό προστίθεται στα μεταφορικά έξοδα. Για ποσά άνω των 50€ επιβαρύνεστε μόνο τα έξοδα αντικαταβολής

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΙΑΤΑ, η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης της αποστολής ( ΜΗΚΟΣ Χ ΥΨΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ σε εκατοστά/5000) είναι μεγαλύτερο από το βάρος ζυγίσματος, η χρέωση γίνεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας είναι εφικτή μέχρι το μεσημέρι στις 12:00 της επομένης από την ημέρα που έγινε η παραγγελία.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, ο χρόνος αυτός αυξάνεται για το διάστημα μέχρι την διαθεσιμότητα του.

Σε κάθε περίπτωση, που χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μας, είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο : 2106522282 (στις ώρες και μέρες καταστημάτων)  ή στο email : [email protected]ypografi.com.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Θέλοντας να καλύψουμε ακόμη περισσότερο τους πελάτες μας , ώστε να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές , προσφέρουμε την δυνατότητα επιστροφής προϊόντων. Παρακάτω σας παραθέτουμε τους όρους επιστροφής προϊόντων.

1) Η ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας , με την ημερομηνία υποβολής αίτησης για επιστροφή , να μην ξεπερνάει τις 14 ημερολογιακές ημέρες.

2) Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί* , να βρίσκεται δηλαδή στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση και να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς ( ή το δελτίο επιστροφής αν πρόκειται για επαγγελματική χρήση) .

Σε περίπτωση επιστροφής

1)Συσκευάζετε το προϊόν σε ένα μεγαλύτερο κουτί , ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.

2)Τοποθετείτε  μέσα στην συσκευασία που έχετε φτιάξει ένα έγγραφο , στο οποίο μας παραθέτετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα** , εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή.

3)Αποστέλλετε το δέμα μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας, υπ όψιν  τμήματος επιστροφών .

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη *.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι στην περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληρεί τους προαναφερθέντες όρους , θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

*Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος.

** Εάν πρόκειται για αλλαγή π.χ. πως θα γίνει η πληρωμή του τυχόν υπολοίπου ή αν πρόκειται για επιστροφή πως θα σας επιστραφεί το ποσό της αξίας του προιόντος.

Σε κάθε περίπτωση, που δεν πληροί τα παραπάνω, αλλά και αν χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μας, είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο : 2106522282 (στις ώρες και μέρες καταστημάτων) ή στο email : [email protected]ypografi.com.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων υπολογίζεται σε 1-2 εργάσιμες ημέρες, με εξαίρεση τις παραμεθόριες – απομακρυσμένες – δύσβατες περιοχές ή τα νησιά όπου ενδέχεται να είναι από 2 έως και περισσότερες μέρες.
Υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για ειδικές περιπτώσεις . Το προσωπικό του www.ypografi.com μπορεί να σας ενημερώσει για τις επιπλέον χρεώσεις.
Οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε για την πορεία αποστολής της παραγγελίας σας.
Τα μεταφορικά για παραγγελίες αξίας άνω των 70,00 € είναι δωρεάν .
Εξαιρούνται οι παραγγελίες με παράδοση εκτός Ελλάδος.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ*

• Για παραγγελίες αξίας έως 70€ – μεταφορικά έξοδα 3,90€
• Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες αξίας άνω των 70€

Αποστολές εξωτερικού

Για αποστολές εξωτερικού παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο : 2106522282 (στις ώρες και μέρες καταστημάτων) ή στο email : [email protected]

Οι παραγγελίες εξωτερικού γίνονται μόνο με κατάθεση σε τράπεζα.
EUROBANK
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡ.: IBAN : GR2002603740000790200015862
Δικαιούχος : Μιχάλαρος Κωσταντίνος.

* Στις ανωτέρω χρεώσεις συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν σε αποστολές βάρους μέχρι 2 kg. Για κάθε επιπλέον κιλό υπάρχει χρέωση 0,80€ ανά kg για την περιοχή της πρωτεύουσας και 1,40€ ανά kg για την επαρχία.

Ο αγοραστής αποκλειστικά και μόνο έχει όλη την ευθύνη για οποιαδήποτε τεμάχια ή πακέτα ή μέρος αυτών που μπορεί να κατασχεθούν από τις τελωνειακές αρχές και αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, αν για οποιοδήποτε λόγο, η αποστολή της παραγγελίας δεν παραδοθεί στον προορισμό της.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΙΑΤΑ, η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης της αποστολής  ( ΜΗΚΟΣ Χ ΥΨΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ σε εκατοστά/5000) είναι μεγαλύτερο από το βάρος ζυγίσματος, η χρέωση γίνεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης.
Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να περάσετε από το φυσικό μας κατάστημα να παραλάβετε την παραγγελία σας. Εάν επιθυμείτε το προϊόν που αγοράσατε σε συσκευασία δώρου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά στο τηλέφωνο : 2106522282 (στις ώρες καταστημάτων) ή με μήνυμα στο email : [email protected] .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. Παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προς εσάς από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και με το διακριτικό τίτλο «ΥΠΟΓΡΑΦΗ 2» που εδρεύει στον Χολαργό Αττικής, οδός Λ. Περικλέους 56, τηλ. 210 6522282, Τ.Κ. 15561, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] και που λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο της επιχείρησης ypografi.com , καθώς και όταν συναλλάσσεστε με το φυσικό της κατάστημα, κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστού και ως GDPR που από τις 25 Μαΐου 2018 ισχύει και στη χώρα μας , καθώς και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας.
Ο νέος Κανονισμός διευρύνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ενισχύει τα δικαιώματα που έχει κάθε φυσικό πρόσωπο σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και γενικά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων.
Καλείστε να διαβάσετε το παρόν και να ενημερωθείτε για :
• τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων και τις νόμιμες βάσεις της επεξεργασίας τους
• τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας
• τον χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας
• τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας
• τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, φύλλο, ημερομηνία γέννησης κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής αναφερόμενα ως «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, ορίζεται ως η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Η παραχώρηση/πληκτρολόγηση/καταχώρηση των Δεδομένων στην Επιχείρηση, είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, επομένως εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που σας ζητούνται στον Δικτυακό Τόπο, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και θα καταστεί αδύνατη για την Επιχείρηση η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης μέσω του Δικτυακού Τόπου.
Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Δεδομένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον Δικτυακό Τόπο.
Όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης*, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), κωδικός εισόδου (user name).

*Σημειώνεται ότι συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία και δεν επιτρέπουμε σε παιδιά να εγγράφονται στον Δικτυακό Τόπο όταν είναι κάτω από 16 ετών, παρά μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα. Ο Χρήστης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την εγκυρότητα των στοιχείων εξακρίβωσης της ηλικίας του που μας παρέχει.

2. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.

3. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

4. Στοιχεία των αγορών σας και πληροφορίες πληρωμής.

5. Τα σχόλιά σας και τις κριτικές επί των προϊόντων.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται αυστηρά και μόνο από την Επιχείρησή μας, μέσω του προσωπικού της, ή μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών στην Έδρα μας και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του Δικτυακού μας Τόπου. Πληροφορίες σχετικά θα βρείτε παρακάτω στην ενότητα Δ «ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας και γιατί:
• Παραγγελίες προϊόντων: Η Επιχείρηση επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την παράδοση του προϊόντος που έχετε παραγγείλει (όπως στους υπευθύνους υπηρεσιών ταχυμεταφορών). Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές αλλά και νόμιμες υποχρεώσεις, όπως, για επιστροφές ή αντικαταστάσεις προϊόντων, συμμόρφωση σε φορολογικές ή άλλες διατάξεις, κι ό,τι άλλο η σχετική νομοθεσία προβλέπει {βλέπε αναλυτικά κατωτέρω : Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ }.
• Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η Επιχείρηση επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων .
• Επικοινωνία/αιτήματα: Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί/συλλέγει τα Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων /αντικατάστασης προϊόντων ή/και στις καταγγελίες. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε/εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η συλλογή αυτών των στοιχείων επιβάλλεται και για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μας.
• Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) / προσφορών: Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων /προσωποποιημένων προσφορών, εκπτώσεων, κλπ. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
Για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο
• Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις να ανταλλάσσουμε δεδομένα με την επιβολή του νόμου. Για παράδειγμα, κατόπιν δικαστικής απόφασης για την ανταλλαγή δεδομένων με δικαστικές υπηρεσίες.
• Για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας. Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Ο σκοπός για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας, έχει να κάνει με:

α) τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων μας, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εξέλιξη παραγγελίας σας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Επιχείρηση και την πραγματοποίηση επιστροφών.

β) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

γ) την αποστολή, με ηλεκτρονικά μέσα, πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες της Επιχείρησης, καθώς επίσης και την έρευνα ικανοποίησης των πελατών μας, την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μας, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Η νομική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Επιχείρηση:

Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων:
• τους όρους της συμβατικής μας σχέσης
• τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται. Για παράδειγμα μπορείτε να επιλέξετε αν θα λαμβάνετε ενημερώσεις για νέα προϊόντα ή προσφορές.
• τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.)
Σημειώνεται ότι δεν διενεργείται επεξεργασία δεδομένων μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, συμπεριλαμβανόμενης της αυτοματοποιημένης κατάρτισης προφίλ.

Δ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Επιχείρηση κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων σας με:

1. Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Επιχείρησης. Για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, μεταφορές και παραδόσεις, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

2. Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: αποτροπή παράνομων χρήσεων του Δικτυακού Τόπου ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου και των πολιτικών μας, δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης.

3. Σε άλλους τρίτους όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

4. Δικαστικές ή άλλες αρχές στα πλαίσια έγερσης αξιώσεων ή διερεύνησης αξιόποινων ή άλλων πράξεων, ή για λόγους προστασίας ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου ή άλλου φυσικού προσώπου εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί, ή για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος βάσει του δίκαιου της Ε.Ε. ή κράτους μέλους.

5. Συνεργάτες, όπως νομικοί, λογιστές ή άλλοι σύμβουλοι, που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και μόνον κατά το μέτρο που τυχόν απαιτηθεί για την άσκηση νομίμου δικαιώματος της επιχείρησης, κατά την εκτέλεση των εντολών που λάβουν ο καθένας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Ακολουθεί η πολιτική που εφαρμόζουμε σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με τα ανωτέρω:
• Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.
• Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους.
• Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.
• Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.
Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Επιχείρηση:
• να τηρούν εχεμύθεια,
• να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδειά μας.
• να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
• να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ.

Στο Διαδικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) τις ακόλουθες εταιρείες, οι οποίες θα επεξεργαστούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα ως μέρος των συμβάσεών τους μαζί μας:
• EUROBANK
• DIGITALPEAK
• ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Επιχείρηση.
Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (λχ υποχρέωση τήρησης αρχείου για φορολογικούς ελέγχους). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως.

ΣΤ. ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Ο ισότοπος www.ypografi.com χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Το SSL χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου. Κάθε πληροφορία που μεταδίδεται από τον φυλλομετρητή σας και του server* παραμένει ιδιωτικό και προστατευμένο.
Ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.
Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με έγγραφο απευθυνόμενο προς την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» που εδρεύει στον Χολαργό Αττικής, οδός Λ. Περικλέους 56, τηλ. 210 6522282, Τ.Κ. 15561 ή μέσω e-mail στο [email protected], να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

1. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσον υφίσταται επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων καθώς και άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία.

2. Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης τυχόν ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων.

3. Δικαίωμα φορητότητας για όσα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας σε ηλεκτρονική μορφή.

4. Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων και / ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, εφόσον έχουν τύχει παράνομης επεξεργασίας ή δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της επεξεργασίας, υπό τον περιορισμό που τυχόν επιβάλλει κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία.

5. Δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να σταματήσουν αποστολές ενημερωτικών δελτίων ή μηνυμάτων ή να μην διατίθενται τα δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς.
Στην περίπτωση που η διατήρηση ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας, όμως, επιβάλλεται για νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των προσωπικών σας συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών, ήτοι τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς, ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για άλλη προβλεπόμενη εκ του νόμου περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής.

6. Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της παρούσας συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία θα λειτουργεί για το μέλλον, χωρίς να θίγει την νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας.

7. Έχετε εκτός των ανωτέρω, δικαίωμα να απευθύνεστε με καταγγελία στην εκάστοτε αρμόδια εποπτική αρχή (εν προκειμένω την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), εάν θεωρείτε ότι η εκ μέρους μας επεξεργασία δεδομένων σας παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Ζ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε :
Με Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
ή με επιστολή στην διεύθυνση της Έδρας μας:

Μιχάλαρος Κωσταντίνος
Λ. Περικλέους 56, 15561, Αθήνα,
Εμπορικό κέντρο Χολαργού
(κατάστημα ΥΠΟΓΡΑΦΗ, Ισόγειο).

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Online πληρωμή.

Για προαγγελίες έως 70€ – 3,90€ έξοδα αποστολής.

Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 70€

Αντικαταβολή

Με εντολή αντικαταβολής η αποστολή επιβαρύνεται με 1,70€ πέραν των μεταφορικών*. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση επιβαρύνεται με  0,80€ ανά kg για την περιοχή της πρωτεύουσας και 1,40€ ανά kg για την επαρχία.
Για προορισμούς εκτός δικτύου της μεταφορικής FIS επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο : 2106522282 (στις ώρες και μέρες καταστημάτων) ή στο email : [email protected] , για να ενημερωθείτε για τις χρεώσεις που αφορούν στην περίπτωσή σας.

 

Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες 

 

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Πληρωμή με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

 

ALPHABANK: IBAN: GR7001402620262002002002050

Δικαιούχος: Μιχάλαρος Κωσταντίνος.

 

EUROBANK: IBAN: GR2002603740000790200015862

Δικαιούχος: Μιχάλαρος Κωσταντίνος.

 

Αφού γίνει η κατάθεση, μας αποστέλλετε το αποδεικτικό κατάθεσης (φωτοτυπία, scaning ή φωτογραφία) με email στο [email protected] για να ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής.

Εναλλακτικά, μας τηλεφωνείτε στο 2106522282, στις ώρες και ημέρες καταστημάτων και μας ενημερώνετε για την κατάθεση. Μόλις η τελευταία εμφανιστεί στο λογαριασμό μας, θα ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής.

Πληρωμή στο κατάστημα

Η πληρωμή γίνεται στο φυσικό μας κατάστημα (χωρίς επιπλέον χρέωση), Λ.Περικλέους 56, στο Χολαργό.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την πρώτη φορά χρήσης της κάρτας σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποστείλλετε αντίγραφο της ταυτότητάς σας, καθώς και της κάρτας που χρησιμοποίησατε για την συναλλαγή (με εμφανή μόνο τα 4 τελευταία ψηφία της εμπρόσθιας όψης και με καλυμμένα τα στοιχεία του τριψήφιου κωδικού ασφαλείας CVV της πίσω όψης).

 Aγορές άνω των 200€

Για αγορές άνω των 200€ δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εκάστοτε συναλλαγή χρειάζεται να εξοφλείται μέσω κατάθεσης/εμβάσματος ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

*Βλέπε τρόπους αποστολής