1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.ypografi.com.

Παρακαλούμε, διαβάστε με προσοχή αυτούς τους όρους, πριν από την χρήση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.ypografi.com, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, χωρίς καμία εξαίρεση. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους , δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δικτυακό τόπο και να κάνετε οποιαδήποτε  συναλλαγή. Αποστολή παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ypografi.com έχει  δημιουργηθεί από την ατομική επιχείρηση ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, τηλ. 2106522282, email: info@ypografi.com.

2. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή η προσθήκη στους όρους.

Σας παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό αυτόν Τόπο.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων και των αρχείων ήχου και εικόνας  αποτελεί, εφόσον  δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο πνευματική ιδιοκτησία της ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της που δεν παραχωρείται ρητά  και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αλλοιωθεί, μεταδοθεί, επαναχρησιμοποιηθεί, γίνει αντικείμενο ιδιοποίησης, αξιοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για δημόσιους ή διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ατομικής επιχείρησης. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών ονομασιών, γραφικών, εικόνων )ανήκουν στην ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν και προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία.

Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω όρους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ‘’ η παραβίαση των πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων προστατευόμενων δικαιωμάτων ‘’ , μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες εναντίον σας.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Χρησιμοποιώντας τον παρόν Διαδικτυακό Τόπο συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο συγκεντρώνονται και ελέγχονται με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή.

Η ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για την ενημερότητα, την ακρίβεια και την ποιότητα των πληροφοριών αυτών και για τυχόν λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων  στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η χρήση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου  και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δικό σας κίνδυνο.

Η ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή σε λογισμικό του χρήστη, που  προκύπτει από μια τέτοια ενέργεια.

Η ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ypografi.com, δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία.

Καμία εγγύηση δεν μπορεί να παρασχεθεί για την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος αναφέρονται ενδείξεις διαθεσιμότητας των προϊόντων, αλλά η τελική διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε, επιβεβαιώνεται κατά την διάρκεια της επεξεργασίας κάθε έγκυρα καταχωρημένης παραγγελίας.

Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στη σελίδα του προϊόντος, η εταιρεία θα ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες σχετικά.

Σε καμία περίπτωση η ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων κ.λ.π. που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή τρίτος, που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη και χρήση ή μη του Διαδικτυακού Τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, προϊόντων ή πληροφοριών.

5. ΕΥΘYΝΗ ΤΟΥ ΧΡHΣΤΗ

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη να ΜΗΝ χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ypografi.com για :

 1. Αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο , προκαλεί προσβολή ή βλάβη στην ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου.
 2. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
 3. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 6. Ηθελημένη ή αθέλητη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
 7. Παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο.
 8. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με τους χρήστες.

6. COOKIES

To ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και της λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω των ιστοσελίδων του. Τα cookies είναι μικροί φάκελοι κειμένου που μπορεί να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα cookies καθιστούν ευκολότερη για εσάς την πλοήγηση στο διαδίκτυο και διευκολύνουν την ορθή παρουσίαση των ιστοσελίδων μας.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και για να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε έξοδο από το site αυτά διαγράφονται αυτόματα.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας μπορούν να ρυθμίζουν τους browsers τους κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να τους προειδοποιούν για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ώστε -εάν το επιθυμούν- να μην επιτρέπουν την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που οι επισκέπτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν επιθυμούν την χρήση cookies για την αναγνώριση τους, δεν μπορούν να έχουν περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

7. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 1. Με τραπεζική κατάθεση
  Στην τράπεζα EUROBANK.
  IBAN : GR2002603740000790200015862
  Δικαιούχος : Μιχάλαρος Κωσταντίνος.Όταν ολοκληρώσετε την κατάθεσή σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 2106522282 (στις ώρες καταστημάτων) ή με μήνυμα στο email : [email protected] , ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα την διαδικασία αποστολής της παραγγελίας σας.
 2. Με πιστωτική κάρτα
  Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα μπορεί να γίνει στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Eurobank με την οποία συνεργαζόμαστε. Τα στοιχεία των καρτών σας εισάγονται και επεξεργάζονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Eurobank . Κατά την διαδικασία αυτή , οδηγείστε στη σελίδα ασφαλούς τραπεζικής  συναλλαγής  , κατά την οποία πιστοποιείται η εγκυρότητα της πιστωτικής κάρτας ανώνυμα και χρεώνεται για την συγκεκριμένη συναλλαγή , με πλήρη ασφάλεια. Mπορεί να γίνει πληρωμή μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες: Visa, MasterCard.
 3. Με αντικαταβολή *
 4. Με μετρητά ή πιστωτική κάρτα στο φυσικό μας κατάστημα, στις παρακάτω μέρες και ώρες:
  ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ : 9:00-15:00
  ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 9:00-21:00

  ΥΠΟΓΡΑΦΗ
  Λ. Περικλέους 56, 15561, Εμπορικό κέντρο Χολαργού, ισόγειο.
  Τηλ: 2106522282

*Το κόστος της αντικαταβολής είναι 1,70 €. Το ανωτέρω ποσό προστίθεται στα μεταφορικά έξοδα. Για ποσά άνω των 50€ επιβαρύνεστε μόνο τα έξοδα αντικαταβολής

Υπολογισμός μεταφορικών:

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΙΑΤΑ, η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης της αποστολής ( ΜΗΚΟΣ Χ ΥΨΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ σε εκατοστά/5000) είναι μεγαλύτερο από το βάρος ζυγίσματος, η χρέωση γίνεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης.