1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προς εσάς από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και με το διακριτικό τίτλο «ΥΠΟΓΡΑΦΗ 2» που εδρεύει στον Χολαργό Αττικής, οδός Λ. Περικλέους 56, τηλ. 210 6522282, Τ.Κ. 15561, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] και που λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο της επιχείρησης ypografi.com, καθώς και όταν συναλλάσσεστε με το φυσικό της κατάστημα, κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστού και ως GDPR που από τις 25 Μαΐου 2018 ισχύει και στη χώρα μας , καθώς και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας.

Ο νέος Κανονισμός διευρύνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ενισχύει τα δικαιώματα που έχει κάθε φυσικό πρόσωπο σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και γενικά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων.

Καλείστε να διαβάσετε το παρόν και να ενημερωθείτε για :

 • τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων και τις νόμιμες βάσεις της επεξεργασίας τους
 • τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας
 • τον χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας
 • τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας
 • τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, φύλλο, ημερομηνία γέννησης κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής αναφερόμενα ως «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, ορίζεται ως η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η παραχώρηση/πληκτρολόγηση/καταχώρηση των Δεδομένων στην Επιχείρηση, είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, επομένως εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που σας ζητούνται στον Δικτυακό Τόπο, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και θα καταστεί αδύνατη για την Επιχείρηση η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Δεδομένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον Δικτυακό Τόπο:
  Όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης*, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), κωδικός εισόδου (user name).*Σημειώνεται ότι συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία και δεν επιτρέπουμε σε παιδιά να εγγράφονται στον Δικτυακό Τόπο όταν είναι κάτω από 16 ετών, παρά μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα. Ο Χρήστης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την εγκυρότητα των στοιχείων εξακρίβωσης της ηλικίας του που μας παρέχει.
 2. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.
 3. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
 4. Στοιχεία των αγορών σας και πληροφορίες πληρωμής.
 5. Τα σχόλιά σας και τις κριτικές επί των προϊόντων.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται αυστηρά και μόνο από την Επιχείρησή μας, μέσω του προσωπικού της, ή μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών στην Έδρα μας και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του Δικτυακού μας Τόπου. Πληροφορίες σχετικά θα βρείτε παρακάτω στην ενότητα Δ «ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας και γιατί:

 • Παραγγελίες προϊόντων: Η Επιχείρηση επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την παράδοση του προϊόντος που έχετε παραγγείλει (όπως στους υπευθύνους υπηρεσιών ταχυμεταφορών). Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές αλλά και νόμιμες υποχρεώσεις, όπως, για επιστροφές ή αντικαταστάσεις προϊόντων, συμμόρφωση σε φορολογικές ή άλλες διατάξεις, κι ό,τι άλλο η σχετική νομοθεσία προβλέπει {βλέπε αναλυτικά κατωτέρω : Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ }.
 • Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η Επιχείρηση επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων.
 • Επικοινωνία/αιτήματα: Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί/συλλέγει τα Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων /αντικατάστασης προϊόντων ή/και στις καταγγελίες. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε/εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η συλλογή αυτών των στοιχείων επιβάλλεται και για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μας.
 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) / προσφορών: Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων /προσωποποιημένων προσφορών, εκπτώσεων, κλπ. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

Για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο.

 • Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις να ανταλλάσσουμε δεδομένα με την επιβολή του νόμου. Για παράδειγμα, κατόπιν δικαστικής απόφασης για την ανταλλαγή δεδομένων με δικαστικές υπηρεσίες.
 • Για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας. Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Ο σκοπός για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας, έχει να κάνει με:

 1. τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων μας, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εξέλιξη παραγγελίας σας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Επιχείρηση και την πραγματοποίηση επιστροφών.
 2. τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
 3. την αποστολή, με ηλεκτρονικά μέσα, πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες της Επιχείρησης, καθώς επίσης και την έρευνα ικανοποίησης των πελατών μας, την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μας, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Η νομική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Επιχείρηση:

Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων:

 • τους όρους της συμβατικής μας σχέσης
 • τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται. Για παράδειγμα μπορείτε να επιλέξετε αν θα λαμβάνετε ενημερώσεις για νέα προϊόντα ή προσφορές.
 • τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.)

Σημειώνεται ότι δεν διενεργείται επεξεργασία δεδομένων μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, συμπεριλαμβανόμενης της αυτοματοποιημένης κατάρτισης προφίλ.

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Επιχείρηση κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων σας με:

 1. Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Επιχείρησης. Για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, μεταφορές και παραδόσεις, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 2. Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: αποτροπή παράνομων χρήσεων του Δικτυακού Τόπου ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου και των πολιτικών μας, δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης.
 3. Σε άλλους τρίτους όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
 4. Δικαστικές ή άλλες αρχές στα πλαίσια έγερσης αξιώσεων ή διερεύνησης αξιόποινων ή άλλων πράξεων, ή για λόγους προστασίας ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου ή άλλου φυσικού προσώπου εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί, ή για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος βάσει του δίκαιου της Ε.Ε. ή κράτους μέλους.
 5. Συνεργάτες, όπως νομικοί, λογιστές ή άλλοι σύμβουλοι, που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και μόνον κατά το μέτρο που τυχόν απαιτηθεί για την άσκηση νομίμου δικαιώματος της επιχείρησης, κατά την εκτέλεση των εντολών που λάβουν ο καθένας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Ακολουθεί η πολιτική που εφαρμόζουμε σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με τα ανωτέρω:

 • Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.
 • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους.
 • Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.
 • Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Επιχείρηση:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδειά μας.
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ.

Στο Διαδικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) τις ακόλουθες εταιρείες, οι οποίες θα επεξεργαστούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα ως μέρος των συμβάσεών τους μαζί μας:

 • EUROBANK
 • BYTE A COOKIE
 • Cherriesontop.gr
 • F.I.S COURIER SERVICES Ι.Κ.Ε και όλες εκείνες τις μεταφορικές εταιρείες με τις οποίες αυτή συνεργάζεται όπως ενδεικτικά την ACS.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Επιχείρηση.

Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (λχ υποχρέωση τήρησης αρχείου για φορολογικούς ελέγχους). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως.

6. ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ο ισότοπος www.ypografi.com χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Το SSL χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου. Κάθε πληροφορία που μεταδίδεται από τον φυλλομετρητή σας και του server* παραμένει ιδιωτικό και προστατευμένο.

Ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με έγγραφο απευθυνόμενο προς την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» που εδρεύει στον Χολαργό Αττικής, οδός Λ. Περικλέους 56, τηλ. 210 6522282, Τ.Κ. 15561 ή μέσω e-mail στο [email protected], να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσον υφίσταται επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων καθώς και άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης τυχόν ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων.
 3. Δικαίωμα φορητότητας για όσα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας σε ηλεκτρονική μορφή.
 4. Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων και / ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, εφόσον έχουν τύχει παράνομης επεξεργασίας ή δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της επεξεργασίας, υπό τον περιορισμό που τυχόν επιβάλλει κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία.
 5. Δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να σταματήσουν αποστολές ενημερωτικών δελτίων ή μηνυμάτων ή να μην διατίθενται τα δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς. Στην περίπτωση που η διατήρηση ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας, όμως, επιβάλλεται για νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των προσωπικών σας συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών, ήτοι τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς, ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για άλλη προβλεπόμενη εκ του νόμου περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής.
 6. Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της παρούσας συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία θα λειτουργεί για το μέλλον, χωρίς να θίγει την νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας.
 7. Έχετε εκτός των ανωτέρω, δικαίωμα να απευθύνεστε με καταγγελία στην εκάστοτε αρμόδια εποπτική αρχή (εν προκειμένω την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), εάν θεωρείτε ότι η εκ μέρους μας επεξεργασία δεδομένων σας παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε :

Με Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
ή με επιστολή στην διεύθυνση της Έδρας μας:

Μιχάλαρος Κωσταντίνος
Λ. Περικλέους 56, 15561, Αθήνα,
Εμπορικό κέντρο Χολαργού
(κατάστημα ΥΠΟΓΡΑΦΗ, Ισόγειο).